Home » Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy policy

Uitgeverij Waanders & de Kunst respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. 

Uitgeverij Waanders & de Kunst legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u contact met ons opnemen

Design by Crivex | Powered by Lightspeed